उनको यादमा

जसरी झर्छ मोतिदानाझैँ शीतको थोपा उनको प्रेममा, उनको यादमा उसरी नै  झर्छ एक–एक सम्झना

Continue reading