ईख अर्थात बिख

समय बित्त्दै गयो- उमेर बढ्दै गयो
मलाई कसैले इख लिन सिकायो
“ईख नलिने मान्छे काम लाग्दैन-

Continue reading

आखिर के नै र छ र ?

ति चरा र मृग मेरो दृश्यमा कसरि आउँथे होलान । त्यो तलाउमा तरंग कसरि उठ्थ्यो होला ! यो मेरो मुटुको रगत कसरि सफा हुन्थ्यो होला ! मेरो, यो सृष्टिको स्वासप्रस्वाश कसरि सम्भब हुन्थ्यो होला ?

Lucky

I grimaced and remained self-contained because he was reminding me of my ground reality, my poverty. Being a son of a farmer who worked on the farm that hardly yielded enough crops, I could barely have two pieces of clothes in a year, nor quality flip-flops to wear, let alone shoes. He was right that one should be lucky enough to acquire such privileges as he was in.

1 2