झ्यालको सिशा उही छ

अहो कति निरर्थक छ जीवन
निमेष भरमै फूल जस्तै झर्छ
साँझ पर्छ

Continue reading