ह्याप्पी भ्यालेनटाईन डे

सुन्ने र हेर्ने कबिता: ह्याप्पी भ्यालेनटाईन डे

Continue reading

“ह्याप्पी भ्यालेनटाईन डे”

यदि उ त्यसो गर्दैन भने
त्यो पनि तिम्रो सच्चा प्रेमी हो,
त्यसलाई पनि तिमी एउटा गुलाफको फुल दिनु
र कसिलो अँगालो हालेर
“ह्याप्पी भ्यालेनटाईन डे” भन्नु।