Blogs, Books, Articles

Forlorn, at the edge of the pond, I throw a pebble into the pond And watch the waves That go far and invisible.

सुन्ने र हेर्ने कबिता: ह्याप्पी भ्यालेनटाईन डे

The poems are meant to be heard; I write to taste them, to feel them, to smell them...

यो मैले बाचन गरेको एउटा ब्याङ्गात्मक कबिता हो। पडकास्टमा तयार गरेको छु। सुनेर हाँस्नु होला र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला।

अहिले रारा यस्तो छ हिउँकि रानी जस्तो छ। मेरो साथी आनन्द खड्का त्यहाँ पुगेर खिचेका केही तस्बिरहरु। तपाईंहरु पनि हेरेर मज्जा लिने होकि।

न थाक्यो यो कहिले, न पाक्यो यो कहिले  थेत्तरो यो बोलिरहन्छ "आउँछ पानि जाहाज" ए हजुर हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज

Reading a few paragraphs from my memoir "A Thatched House" I am working on.