मैले हारेको कविता

समय-समाचार मैले हारेको कविता गद्य थियो, पद्य थिएन । त्यसमा, देशको झण्डाको गीत थियो, झण्डा थिएन । माटोको स्वाद थियो, माटो थिएन । म फगत स्वयं कवि… Read more “मैले हारेको कविता”