जीवन अनुभबका कथा: साहित्यका कुरा

Please read and give me your feedback

समय-समाचार

भर्जिनिया उल्फले
उनको कथा “दि डेथ अफ दि मथ” मा एउटा पुतलीको मृत्युलाई लिएर जीवन
मृत्युबिचको पौठाजोरीलाई चित्रित गरेकी छन् । कथामा मृत्यु, प्रकृति कति बलशालि हुन्छ, कसैको तागतले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने
आसय त छ नै, त्यसमाथि पनि जीवन जति सुन्दर हुन्छ, मृत्यपनि त्यतिनै सुन्दर हुन्छ भन्ने दार्शनिक आसयपनि छ। कथा पछाडि उल्फका
व्यक्तिगत जीवन अनुभूतिहरु खैर आफ्ना ठाउँमा होलान तर कथा पढे पछि एउटा पाठकले के ग्रहण गर्न सक्छ, के संदेश लिएर जान्छ वा के सिक्षा पाउँछ त्यो महत्वपुर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत
निजि जीवनका लेख हुन् वा, खोज मुलक रचनाहरु, केहि न केहि संदेश, दृष्टिकोण, सिक्षा र ज्ञान तिनीहरुले
दिईरहेकै हुन्छन।

कथा पछाडि उल्फका व्यक्तिगत जीवन अनुभूतिहरु खैर आफ्ना ठाउँमा होलान तर कथा पढे पछि एउटा पाठकले के ग्रहण गर्न सक्छ, के संदेश लिएर जान्छ वा के सिक्षा पाउँछ त्यो महत्वपुर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत निजि जीवनका लेख हुन् वा, खोज मुलक रचनाहरु, केहि न केहि संदेश, दृष्टिकोण, सिक्षा र…

View original post 772 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s