बम्जनलाई इश्वर मान्दा आश्रमलाई बेश्यालय बनाए अब के बन्छ मेरो देश, नेता मान्दा तपाईंहरुलाई ?

लौ समबेदनाको ठाउँमा आयो रे बधाई

यहाँ बमजन र बलात्कारीको भयो दांई

लापरबाही र अपराधको पनि हद हुन्छ

ओलिज्यु के छ तपाई र विधाको गबाई ?

बम्जनलाई इश्वर मान्दा आश्रमलाई बेश्यालय बनाए

अब के बन्छ मेरो देश, नेता मान्दा तपाईंहरुलाई ?